Test oporności na chemioterapię

Dziś już wiemy, że pacjenci chorzy na raka bardzo różnie reagują na kurację z użyciem cytostatyków. W szczególności zauważono, że kolejne cykle leczenia powodują często uodparnianie się komórek nowotworowych na podawane pacjentowi leki. Zatem tylko u 20 do 30% pacjentów leczonych tą metodą obserwuje się zadowalające rezultaty. Omawiana metoda wywołuje wiele działań ubocznych prowadzących często do niebezpiecznych dla życia powikłań. Właśnie dlatego celem nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych jest zastosowanie takiej terapii, która efektywnie niszczy komórki rakowe a równocześnie dopasowana jest do indywidualnych możliwości i stanu pacjenta. Jedną z ważniejszych metod umożliwiających osiągnięcie tego celu jest zastosowanie testu oporności na chemioterapię. Pomaga on ocenić skuteczność planowanego leczenia. Ten test polega na hodowli (in vitro) pobranych od pacjenta komórek nowotworowych i poddaniu ich działaniu substancji stosowanych w tej metodzie leczenia. Po kilku dniach określa się w laboratorium żywotność obserwowanych komórek. Na podstawie tego testu wyznacza się najbardziej skuteczny dla konkretnego pacjenta cytostatyk (lek) lub proponuje się leczenie zastępcze. Jeśli testowany lek, w warunkach laboratoryjnych, nie wykazuje działania niszczącego komórki nowotworowe, to wtedy mówimy o oporności albo o rezystencji guza na ten konkretny cytostatyk.

Negatywny wynik testu jest wskazaniem do zaniechania chemioterapii, która nie tylko jest nieefektywna i droga, ale także wywołuje wiele powikłań. Tak więc test wrażliwości na chemioterapię jest bardzo pomocny w wyborze optymalnego leku lub metody leczenia nowotworu.

Skuteczność testu została udowodniona na wielu tysiącach pacjentów z różnymi guzami takimi jak: rak piersi, rak jajnika, raka jelita grubego, rak trzustki, rak płuc i inne nowotwory.

Realizacja testu w trakcie etapu diagnozowania zapewnia następujące korzyści:

 • optymalizacja leczenia,
 • celowana terapia i indywidualne leczenie,
 • badanie skuteczności działania pojedynczych cytostatyków i ich kombinacji,
 • wyższa efektywność terapii,
 • wydłużenie czasu przeżycia,
 • leczenie przerzutów pochodzących od guzów pierwotnych nieznanego pochodzenia oraz rzadkich form raka,
 • skuteczność leczenia raka piersi wzrasta o około 80%, raka jajnika o około 85-90%,
 • wykrywanie nieskutecznych schematów leczenia,
 • cechy rezystencji guza można przewidzieć z niemal 100% pewnością,
 • znaczna minimalizacja ubocznych skutków terapii,
 • redukcja kosztów leczenia,
 • oszczędzenie cennego czasu przed efektywnym leczeniem poprzez eliminację nietrafionych terapii,
 • bardzo dobra korelacja wyników testu z efektami leczenia udowodniona badaniami klinicznymi.

 

Wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania badania są dostarczane nieodpłatnie w punkcie pobierania materiału. Pobrany i zabezpieczony materiał musi być w tym samym dniu dostarczony do laboratorium. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Małopolskim Centrum Hipertermii.

Materiałem dla testu jest świeża (minimum 1 gram) tkanka nowotworowa uzyskana po chirurgicznym usunięciu guza lub biopsji, mogą to być także komórki z wodobrzusza lub wysięku z opłucnej. Test powinien być zawsze wykonany przed planowaną chemioterapią.

Proponujemy następujące testy:

 • ORT Ovarial-Resistenz-Test – Test dla raka jajnika
 • KRT Kolon-Resistenz-Test – Test dla raka jelita grubego
 • MRT Mamma-Resistenz-Test – Test dla raka piersi
 • SRT Guzy Lite-Resistenz-Test – Test dla niezidentyfikowanych guzów litych