Sympozjum - Znaczenie Hipertermii w Onkologii

Dr med. Huseyin Sahinbas
Klinik für Hyperthermie
44787 Bochum

 

Hyperthermia, also known as „thermotherapy“, is a form of multi disciplinary treatment of cancer, exposing body tissues to elevated temperatures aiming at destroying the tumour tissues and taking advantage of the synergies with cytostatic drugs, radiotherapy and antibodies. Hyperthermia is an innovative method in treatment of cancer and chronic diseases, well studied and auspicious, showing considerable enhancement of therapeutic success. The result of experimental and clinical studies point out that hyperthermia is an ideal
complementary therapy and a potent sensitizer for radio- or chemotherapy. Clinical tryouts demonstrate the efficiency of this method and justify its use in cancer treatment. Depending on the location, dimension and entity of the tumour, different methods of heat
induction are applied.

Prof. Dr med. Beata Śpiewankiewicz
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych
Centrum Onkologii
02-781 Warszawa

Dootrzewnowa perfuzyjna chemioterapia w warunkach hypertermii (HIPEC) u chorych na raka jajnika Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut Warszawa ul. Roentgena 5.

Dootrzewnowa perfuzyjna chemioterapia w warunkach hipertermii jest nową metodą leczenia w wybranych przypadkach nowotworów złooeliwych narządu rodnego przebiegających z rozsiewem śródotrzewnowym. HIPEC jest procedurą, której integralną częścią jest zabieg operacyjny radykalnej resekcji guza bądź cytoredukcji. Celem pracy było przedstawienie wstępnej oceny przydatności procedury HIPEC u chorych na raka jajnika.

Dr Biol. Bettina Weigelin
Department of Cell Biology,
Radboud University Nijmegen
Nijmegen

Cytotoxic T lymphocytes form an important part of the body’s own defense against cancer, due to their ability to specifically recognize and kill cancer cells. Immunological control of tumor progression thereby requires the activation and expansion of tumor-specific cytotoxic T-lymphocytes (CTL) followed by an efficient effector phase in the tumor lesion. Using dynamic imaging of organotypic 3D assays of tumor cells confronted with antigen-specific migratory CTL we identify a serial conjugation and killing mechanism dependent on sequential CTL-tumor cell interactions and the killing of multiple tumor cells per CTL (up to 11/24h).

Dr Biol. Kai Schulze-Forster
Zentrum für molekulare Onkologie
Biotechnologiepark
14943 Luckenwalde

 

The development of resistance is a major problem in chemotherapy, especially in relapse situations. Mostly some chemotherapy options are available, but which one is the right one? To avoid “trial and error” treatments a predictive assay is helpful. The chemoresistance assay (CRA) is a validated tool and a state-of-the-art method of personalized medicine. A lot of publications indicate the benefits for tumor patients.

The theoretical background is simple and the method comparable to the well-known antibiogram: living tumor cells are treated in vitro with the drugs, after 3 days of incubation the number of living cells is determinated with a sensitive chemiluminescence ATP method.

Dr med. Ryszard Krynicki
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych
Centrum Onkologii
02-781 Warszawa

 

W nieoperacyjnym raku szyjki macicy napromienianie z jednoczasową chemioterapią oparta na cisplatynie jest jedyna metodą leczenia z wyboru. Niestety wyniki tego leczenia wciąż są niezadowalające. Hipertermia w połączeniu z radiochemioterapią daje szansę na poprawę wyników zarówno w kontroli miejscowej, jak i przeżycia całkowitego. Hipertermia czyli podwyższona temperatura wewnątrz guza wpływa na fazy cyklu komórkowego, które są oporne na promieniowanie jonizujące. Komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na działanie podwyższonej temperatury niż komórki zdrowe. Hipertermia wzmaga efekty terapeutyczne uzyskiwane przy zastosowaniu radio- i chemioterapii, poprzez niszczenie struktur komórkowych, utrudniając naprawę uszkodzonego po napromienianiu łańcucha DNA, dlatego może być stosowana w skojarzeniu z tymi metodami leczenia.