Integracyjne leczenie raka

Jest to sposób kuracji, w której zastosowane są metody terapii medycyny klasycznej, immunologii, medycyny naturalnej i psychoonkologii. Ta integracja wszystkich aktualnie dostępnych metod jest dopasowana do indywidualnych możliwości pacjenta i zaplanowana przez zespół lekarzy specjalistów.

Do integracyjnego leczenia nowotworów należny nie tylko usunięcie guza, naświetlanie i chemoterapia ale także: hormonoterapia, hipertermia, kuracja stanów bólowych, immunoterapia, normalizacja przemiany materii, stabilizacja psychiki, kuracja ruchem, indywidualna zmiana odżywiania i uzupełnienie wszystkich brakujących substancji witalnych.

Badania amerykańskie potwierdziły przewagę integracyjnego leczenia raka nad metodami klasycznymi. Przeżywalność pacjentów z przerzutami nowotworowymi polepszyła się o 48 %.

Równocześnie w czasie terapii będą także zastosowane wszystkie możliwe osiągnięcia aktualnych badań naukowych nad chorobą.

Po zdiagnozowaniu i jeszcze przed operacją ustala się indywidualny plan terapii celem zahamowania powstawania przerzutów do innych organów, a także regionalnej progresji guza. Nasi lekarze mają jako cel nie tylko uzyskanie maksymalnego przeżycia pacjentów ale przede wszystkim uzyskanie optymalnej jakości życia. Dlatego też łagodzenie wszystkich działań ubocznych agresywnych metod kuracji, jest jednym z ważniejszych celów integracyjnego leczenia raka. Pacjent powinien również aktywnie i świadomie uczestniczyć w planowaniu i ocenie wyników terapii, co prowadzi do zwiększonej jej skuteczności. Wprowadzenie właściwych protokołów powinno być standardem dla każdego chorego.

Po rozpoznaniu choroby nowotworowej ustala się indywidualny plan terapii z uwzględnieniem wszystkich chorób towarzyszących. W celu optymalizacji wykonuje się jeszcze dodatkowe badania diagnostyczne, jak: test wrażliwości na chemioterapię, oznaczenie stanu aktywności systemu immunologicznego i poziomu markerów guzowych do monitorowania przebiegu choroby. W odpowiedniej fazie kuracji, indywidualnie dopasowanej do chorego, podejmuje się decyzję o planie, w którym uwzględnia się między innymi: mikroinwazyjną chirurgię, chemioterapię regionalną, śródoperacyjne naświetlanie, hormonoterapię, hipertermię regionalną i całego ciała, leczenie gorączka, szczepionki przeciwrakowe, stymulacje systemu immunologicznego, terapię ortomolekularną, aktywację fizyczną i psychiczną organizmu.

Badania amerykańskie potwierdziły przewagę tej techniki nad metodami klasycznymi, przeżywalność pacjentów z przerzutami nowotworowymi polepszyła się o 48%.