Najczęstsze pytania

 • Jakie warunki trzeba spełnić by dostać się na leczenie?
  Aby dostać się na leczenie do MCH należy umówić się na wizytę lekarską na której lekarz po zapoznaniu się z dostarczonymi wynikami badań i badaniu fizykalnym zadecyduje czy pacjent niema przeciwskazań do leczenia hipertermią a następnie w przypadku kwalifikacji stworzy indywidualny plan leczenia pacjenta.

   

 • Kto kwalifikuje do zabiegów?
  Do zabiegów kwalifikuje specjalista lekarz onkolog – radioterapeuta.
   
 • Ile zabiegów trzeba wykonać?
  O ilości zabiegów decyduje lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i zbadaniu pacjenta.
   
 • Czy hipertermia nie koliduje z innymi metodami leczenia – radio i chemioterapią?
  Hipertermia nie koliduje z innymi metodami leczenia – radio, chemioterapią. Dzięki połączeniu tych metod można poprawić efekty leczenia chemio- czy radioterapii o 40%. Wielu naszych pacjentów deklaruje również mniejsze odczuwanie skutków ubocznych chemioterapii (nudności, wymiotów) w przypadku połączenia jej z hipertermią.
   
 • Jak często można wykonywać zabiegi hipertermii, po jakim czasie należy powtarzać zabiegi??
  O częstotliwości wykonywania zabiegów decyduje lekarz podczas konsultacji.
   
 • Czy po usunięciu radykalnym również można stosować hipertermię?
  Po usunięciu radyklanym również istnieje możliwość zastosowani hipertermii. Należy jednak odczekać aż rany zostaną zabliźnione. Decyzję co do możliwość rozpoczęcia leczenia hipertermią podejmuje lekarz.
   
 • Czy konieczne jest skierowanie?
  Skierowanie nie jest konieczne aby podjąć leczenie w MCH.
   
 • Jak wygląda leczenie?
  Terapia jest ustalana dla każdego pacjenta indywidualnie. Przebieg zabiegu hipertermii przedstawiony jest w zakładce Hipertermia.
   
 • Jaki jest czas oczekiwania na wizytę/jaki na zabiegi?
  Aby sprawdzić aktualny czas oczekiwania na wizytę/zabieg prosimy o kontakt z MCH pod numerem telefonu 12 357 40 50
   
 • Ile kosztuje całe leczenie?
  Koszt leczenia zależny jest od ilości zabiegów. O ich ilość decyduje lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i zbadaniu pacjenta. Ceny znajdą Państwo w zakładce Cennik.
   
 • Przy jakich rodzajach nowotworów można stosować hipertermię?
  Hipertermia może być stosowana w przypadku wszystkich typów nowotworów (poza nowotworami krwi). Decyzje odnośnie kwalifikacji pacjenta podejmuje lekarz na konsultacji.
   
 • Czy działa ona przeciwbólowo?
  Tak, hipertermia wykazuje działanie przeciwbólowe.
   
 • Czy leczenie hipertermią jest efektywne, skuteczne?
  Efekty leczenia zależą od wielu czynników takich jak rodzaj nowotworu, stan zaawansowania choroby oraz indywidulanych predyspozycji pacjenta.
   
 • Czy leczenie hipertermią jest bolesne?
  Zabiegi hipertermii są bezbolesne i nieinwazyjne.
   
 • Kto jest obecny przy zabiegu?
  Zabiegi są wykonywane przez wykwalifikowane i przeszkolone pielęgniarki.
   
 • Jak długo trwa taki zabieg?
  Każdy zabieg trwa 1h.
   
 • Czy można być po posiłku, przed zabiegiem?
  Tak, nie wywołuje to żadnych negatywnych skutków.
   
 • Czy podczas zabiegu hipertermią, może dojść do poparzenia pacjenta?
  Podczas przebiegu zabiegu obecna jest pielęgniarka. W przypadku odczuwania przez pacjenta dyskomfortu można zabieg przerwać.
   
 • Czy w czasie leczenia hipertermią czy można brać lekarstwa przepisane przez swojego lekarza prowadzącego?
  Przyjmowanie lekarstw nie koliduje z możliwością wykonywania zabiegów.
   
 • Kiedy widać pierwsze efekty leczenia, w jakim stopniu zatrzymuje się choroba?
  Efekty są zależne od stadium choroby, rodzaju nowotworu oraz indywidulanych predyspozycji pacjenta.
   
 • Jak należy się przygotować do zabiegu hipertermii?
  Zabieg nie wymaga od pacjenta przygotowań w domu. W MCH przed zabiegiem pacjent zostanie poinstruowany o przygotowaniu do zabiegu.
   
 • Czy przerzuty do kości również podlegają zabiegom hipertermii?
  Hipertermię regionalną można stosować w przypadku przerzutów do kości w kombinacji z radioterapią jeśli są to pojedyncze przerzuty. Przy licznych przerzutach można zastosować hipertermię całego ciała. Decyzję co do sposobu leczenia podejmuje lekarz po zapoznaniu się z wynikami badań i zbadaniu pacjenta.