Czy warto wykonać test oporności na chemioterapię?

Szanowni Państwo,

wiemy już, że pacjenci z tą samą chorobą nowotworową różnie reagują na podawaną według określonego protokołu chemioterapię. Stosowane dziś cytostatyki nie zawsze skutecznie niszczą komórki nowotworowe, zabijając jedynie pewną ich liczbę i powodując często jedynie zmniejszenie objętości guzów. U większości pacjentów rozwija się ponadto oporność na stosowane leczenie, przez co pozostają narażeni na efekty uboczne terapii, nie mając jednocześnie szans na wyleczenie czy nawet poprawę stanu zdrowia.

Przyczyn jest wiele i stanowią one o tym, że lekooporność komórek nowotworowych to jeden z głównych problemów współczesnej farmakoterapii onkologicznej i onkologii w ogóle.

Przed dopuszczeniem cytostatyku do obrotu, firmy farmaceutyczne rutynowo stosują test wrażliwości na chemioterapię, jednakże później nie polecają go ze względu na sporą ilość stwierdzanych oporności na podawane leki.

W ostatnich latach, z powodu rosnącej świadomości pacjentów i tendencji do indywidualnego doboru terapii w zależności od rodzaju guza i jego genetycznych właściwości, test ten jest zalecany przez różne ośrodki onkologiczne.

W wyspecjalizowanych laboratoriach biologii molekularnej można obecnie zidentyfikować niedziałające cytostatyki. Pozwala to nie tylko uchronić pacjentów przed chemioterapią, która nie będzie efektywna, ale również oszczędzić im toksycznych działań ubocznych tej formy standardowego leczenia.

Test wrażliwości na chemioterapię umożliwia określenie wpływu różnych leków na redukcję żywotności komórek nowotworowych. Wykorzystuje się go w celu ustalenia, jaki lek będzie najbardziej skuteczny w leczeniu raka u konkretnego pacjenta. Umożliwia to dobór indywidualnej, celowanej kuracji z uwzględnieniem specyfiki danego nowotworu. Zasada testu jest bardzo prosta: podobnie jak w antybiogramie, wykonywanym rutynowo w infekcjach bakteryjnych, określa się, jaki procent komórek nowotworowych ginie w kontakcie z poszczególnymi cytostatykami stosowanymi w chemioterapii, jak i suplementami oraz produktami naturalnymi (ziołami, wlewami z witaminy C, selenu itd.), co czyni to badanie przydatnym w integracyjnym leczeniu chorób nowotworowych. Istnieje również możliwość oznaczania wrażliwości komórek rakowych na leki podawane w warunkach podwyższonej temperatury (tzn. w połączeniu z hipertermią).

Najnowsze badania pozwalają oznaczyć wrażliwość komórek nowotworowych na działanie leków nie tylko ze świeżej tkanki guza uzyskanej podczas operacji czy punkcji, ale również z krwi obwodowej zawierającej tzw. krążące komórki rakowe. Ta ostatnia metoda jest szczególnie interesująca, ponieważ może być zastosowana w dowolnym momencie (nie tylko przy operacji czy biopsji), jest bezbolesna i nieinwazyjna. Jak wspomniano, badanie na chemiowrażliwość komórek nowotworowych obejmuje zarówno stosowane standardowo w leczeniu cytostatyki, jak i leki ziołowe, witaminy czy suplementy stosowane w integracyjnym leczeniu chorób nowotworowych. Uzyskane wyniki pozwalają ustalić, jakie substancje będą wywierać najlepsze skutki lecznicze u konkretnego pacjenta.

Mając dostęp do tego badania, chorzy nie muszą narażać się na stosowanie niedziałających leków, oszczędzając w ten sposób nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim zdrowie i czas, tak cenny w walce z rakiem. Dysponując informacją o leku (lekach), który należy zastosować, lekarz może stworzyć zindywidualizowany plan leczenia pozwalający optymalnie wpłynąć na jego wynik.

Ten plan leczenia wygląda w każdym przypadku inaczej i może składać się wyłącznie z terapii konwencjonalnej (stosowanie odpowiednich cytostatyków do chemioterapii) lub wyłącznie z produktów medycyny naturalnej, a także z kombinacji dostępnych terapii – w zależności od otrzymanych wyników i preferencji pacjenta.

Właściwości komórek nowotworowych możemy oznaczać zarówno przed podjęciem leczenia, jak i w jego trakcie celem monitorowania przebiegu choroby i postępów terapii. Poprzez regularne oznaczanie efektywności chemioterapeutyków oraz suplementów i leków naturalnych tj. witamina C, DCA, wyciągi z jemioły, dziurawca, kurkumy, gravioli, leki otrzymywane z warzyw krzyżowych (brokuły, brukselka, kapusta) można kontrolować przebieg choroby, aby w przypadku progresji raka reagować odpowiednio szybko, aktualizując terapię.

Małopolskie Centrum Hipertermii we współpracy z niemieckimi laboratoriami biologii molekularnej proponuje polskim pacjentom monitorowanie skuteczności leczenia poprzez oznaczanie oporności komórek nowotworowych na leki stosowane w Polsce lub za granicą w terapii przeciwnowotworowej.

 

Autor artykułu: Dr Andreas Wasylewski

 

Test oporności na chemioterapię