Szkoła Życia NADZIEJA

Szkoła Życia NADZIEJA Małopolskiego Centrum Hipertermii

 

Szkoła Życia NADZIEJA Małopolskiego Centrum Hipertermii realizuje ideę integracyjnego leczenia osób zmagających się z chorobami nowotworowymi propagowaną przez Polskie Towarzystwo Hipertermii i działa pod patronatem tego stowarzyszenia.

 

Szkoła oferuje aktywizujące terapie dla pacjentów:

warsztaty dietetyczne: wiedza i gotowanie,

warsztaty psychologiczne: otwarte grupy dyskusyjne, spotkania grup wsparcia, terapia Simontona,

terapia przez sztukę (muzykoterapia, wieczory filmowe, zajęcia z zakresu sztuki makijażu, warsztaty literackie, warsztaty plastyczne),

spotkania grup aktywności fizycznej, w zależności od zainteresowania pacjentów: gimnastyka regenerująca, nordic walking, zajęcia plenerowe, wycieczki.

 

Celem Szkoły Życia NADZIEJA Małopolskiego Centrum Hipertermii jest zwiększenie komfortu życia osób dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz ułatwienie tym pacjentom powrotu do zdrowia poprzez zadbanie o wszystkie aspekty ich życia. Szkoła ma na celu niesienie pomocy pacjentom poprze aktywne wsparcie na wszystkich etapach procesu leczenia i zdrowienia. Poprawa funkcjonowania emocjonalnego pacjentów jest bowiem bardzo ważna dla wzrostu ich zaangażowania w proces leczenia, poprawę komunikacji z otoczeniem, a w konsekwencji poprawę jakości ich życia.

O zdrowie trzeba dbać nieustannie, dlatego po pomyślnym zakończeniu kuracji każdy uczestnik programu Szkoły jest także zapraszany do kolejno realizowanych programów aktywizujących.

 

Działania Szkoły Życia NADZIEJA skierowane są na różne strefy indywidualnego rozwoju i komfortu życia pacjenta.

Strefa behawioralna, to relaks, praca z wyobraźnią, kształtowanie dobrych nawyków, stosowanie się do leczenia, aktywne uczestnictwo w terapii, rekreacja.

Strefa poznawcza, to kształtowanie zdrowych myśli, przekonań i postaw - ich pozytywny wpływ na emocje i zdrowienie, stawianie celów, rozwiązywanie problemów, kształtowanie zdrowego obrazu samego siebie.

Strefa emocjonalna, to zmniejszanie stresu, skuteczne radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złością, bezradnością, poczuciem winy, urazy i krzywdy.

Strefa rodzinna, to rozwój systemu wsparcia, rozwój umiejętności komunikowania się z bliskimi. 

Strefa fizyczna, to dieta, aktywność fizyczna, rekreacja i czynności witalne, jakość życia, a także nieuwarunkowany śmiech.

 

Każda strefa uzupełnia się wzajemnie, a każdy pacjent znajdzie w naszej Szkole wiedzę, wsparcie, profesjonalizm, pomoc, zabawę, uśmiech, a przede wszystkim serce.

 

Szkoła Życia NADZIEJA prowadzi terapie indywidualne, grupowe, rodzinne.

 

·        Dzięki wsparciu ze strony Polskiego Towarzystwa Hipertermii z wielu propozycji Szkoły można korzystać bezpłatnie.

 

·        W sprawie harmonogramu spotkań grupowych i  konsultacji indywidualnych prosimy o kontakt z recepcją:

 tel.  +48  12 357 40 50, hipertermia@hipertermia-krakow.pl

 

Zapraszamy pacjentów oraz wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach Szkoły Życia NADZIEJA Małopolskiego Centrum Hipertermii.