Leczenie boreliozy i przewlekłych chorób infekcyjnych

Diagnostyka Boreliozy opiera się na:

 • wywiadzie lekarskim,
 • teście ELISA,
 • badaniu potwierdzającym Western Blot,
 • badanie PCR,
 • badanie LTT borrelia,
 • frakcja limfocytów CD57,
 • Krążące Kompleksy Immunologiczne (KKI).

Skuteczne leczenie odbywa się wg. zaleceń International Lyme and Associated Diseases Society (Międzynarodowe Stowarzyszenie Boreliozy i Chorób Towarzyszących)-ILADS.

Borelioza często jest związana z innymi chorobami takimi jak: Bartonelloza, Babeszjoza, Ehrlichioza, Mykoplazmoza i innymi. Choroby towarzyszące rozmywają objawy boreliozy i komplikują diagnozę, ale bezwzględnie wymagają leczenia.  

Leczenie przypadków przewlekłych jest zwykle długotrwałe i polega na przyjmowaniu kilku różnych leków. 

Nie ma uniwersalnego schematu leczenia dla każdego, ponieważ każdy pacjent jest inny i inaczej reaguje na chorobę. Zasadniczo można jednak wyróżnić 4 sposoby leczenia chorób odkleszczowych:  

 1. Terapia antybiotykowa ciągła - w tej terapii większość antybiotyków jest używana codziennie.
 2. Terapia antybiotykowa pulsacyjna lub cykliczna - antybiotyki są przyjmowane w sposób nieciągły w cyklach dniowych lub tygodniowych.
 3. Terapie naturalne (ziołowe) - wśród stosowanych preparatów znajdują się między innymi produkty rekomendowanych firm.
 4. Zabiegi hipertermii całego ciała - standardowa terapia 2 x a’2 godz.

 Terapie dodatkowe wg. wskazań lekarza:

 • w przypadku autoagresji – LDN (niskie dawki naltreksonu),
 • detoksykacja – np. Glutation podawany dożylnie (iv),
 • leczenie przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze,
 • leczenie bólu,
 • leczenie przeciwdepresyjne,
 • leczenie zmęczenia,
 • uzupełnianie niedoborów witamin,
 • leczenie dożylne (i.v.) kwasem alfaliponowym, Mg, wysokimi dawkami witaminy C;

Zapraszamy do przeczytania obszernego artykułu na temat boreliozy, którego autorem jest Pani Doktor Mirosława Ciarka-Golonka.